Rigsrevisionens beretning om behandling af Konkurrencesager

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen offentliggør sin undersøgelse d. 13/09-2018. Pressemeddelelsen er udsendt af Konkurrence- og...