DBC medier as

På baggrund af en klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at de af DBC medier brugte rabatordninger var loyalitetsskabende og var udtryk for indirekte bundling. DBC mediers rabat på titler, der var omfattet af DBC mediers eneret, var betinget af, at...