Klage over Dansk Centralagentur DCA A/S

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage om Dansk Centralagenturs forhandlerbetingelser jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3 pkt. Klager rejste spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Centralagentur – som den eneste leverandør af udenlandske blade – måtte betinge deres...

Netto I/S’ klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

På baggrund af en klage fandt Konkurrencestyrelsen, at der forelå en aftale eller en samordnet praksis imellem Egmont Magasiner A/S (Egmont) og Aller Press A/S (Aller) om at en aftager af den enes ugeblader også skulle aftage den andens ugeblade. Dette vidste sig ved,...