Klage over Københavns Fondsbørs

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., Lokale Pengeinstitutter, at organisationens klage over Københavns Fondsbørs’ prissætning for en række forskellige ydelser ikke gav styrelsen anledning til at foretage en nærmere...

Klage over havnetaksten i Frederikshavn Havn

Færgeselskabet Læsø (FL) har klaget over de havnetakster, Frederikshavn Havn (FH) fremover vil opkræve af færgeselskabet. FL klager over, at omlægningen som følge af det oprindelige forslag er udtryk for et misbrug i form af lige vilkår (betaling) for ydelser af...

Klage over Post Danmark – Distriktsblade og Lokalaviser

Landsrepræsentationen for Danske Distriktsblade og Lokalaviser klagede over Post Danmarks prisforhøjelser på omdeling af distriktsblade og ugeaviser, idet man anså disse som udtryk for et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. KFST fandt...