POSTscandias klage over manglende adgang til bladtilskud mv.

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage fra POSTscandia vedr. manglende adgang til bladtilskuddet til distribution af dag-, uge- og månedsblade, hvorfor selskabet i økonomisk henseende afskæres fra at kunne distribuere de omhandlede forsendelser konkurrence med Post...