Klage over Carlsbergs markedsadfærd afvist

Styrelsen afviste iht. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., at foretage videre undersøgelser i forbindelse med en klage fra en ølimportør over Carlsbergs adfærd i forbindelse med en række konkrete hændelser i 2001. Carlsberg foranledigede på dette tidspunkt, at...