Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST...

JP/Politikens Hus A/S køb af Dagbladet Børsen A/S

JP/Polikens Hus A/S forsøgte at købe Dagbladet Børsen. Danmarks største privatejede mediehus, JP/Politiken, udgiver blandt andet de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Jyllands‐Posten og Politiken. Børsen udgiver blandt andet Dagbladet Børsen, Dagens Medicin og...

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogtrelaterede tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Selskabet havde dog nægtet udlejningen, og som led i sagens behandling hos styrelsen anmodede O.K....

Danske Havnes standardlejekontrakt

Brancheforeningen Danske Havne havde anmeldt en standardlejekontrakter mhp. på enten at få ny ikke-indgrebserklæring eller forlængelse af tidligere (30/1-2002) indrømmet fritagelse jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet fandt ikke grund for at trække den, jf....