Unimerco

På baggrund af en klage fra konkurrenten Hitachi påbegyndte konkurrencestyrrelsen en undersøgelse af Unimerco A/S om misbrug af dominerende stilling i forbindelse med koblingssalg, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu art. 102). Unimerco blev indledningsvis...

Montering af varmefordelingsmålere

Konkurrencerådet pålagde i sagen Viterra Energy Services A/S at levere varmefordelingsmålere af fabrikat “Doprimo” til udvidelser og udskiftninger i eksisterende installationer uden at betinge sig, at Viterra Energy Services også skulle udarbejde...