Konkurrenceretlig udtalelse vedr. DSB Rejsebureau

Konkurrencestyrelsen har i en udtalelse til Wasteels Rejser oplyst, at den ikke fandt den fornødne dokumentation til at kunne bedømme, om DSB praktiserer konkurrenceforvridende krydssubsidiering i forbindelse med driften af DSB Rejsebureau.

Tele Danmarks Duet-tjeneste

Konkurrencestyrelsen havde i september 1997 tilkendegivet, at en ny teletjeneste, Duet fra Tele Danmark (i dag TDC) var en gevinst for konkurrenceudviklingen på teleområdet. Duet var et nyudviklet produkt, der kombinerede et fastnetabonnement med visse mobilydelser,...