Klage over Nordisk Film Video A/S’ rabatvilkår

Styrelsen har truffet afgørelse om, at Nordisk Film Video A/S’ rabatvilkår over for en forhandler iPlay Time Video kæden ikke er i strid med konkurrencelovens bestemmelser. Som en følge af ra-batbetingelserne ydes der større rabatter til forhandlere, der indkøber et...