Kapitalbinding i Arla Foods

KFST havde modtaget en klage fra en tidligere Arla Foods-andelshaver, der forgæves havde bedt om få udbetalt sit indestående på den personlige konto med det samme. Samlet drejede det sig om 130.000 kr. De personlige konti hos Arla Foods var opstået i forbindelse med...