Nordea Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS

Ved transaktionen erhverver Nordea 100 pct. af aktierne i SG Finans, og opnår dermed enekontrol over SG Finans. Begge selskaber udbyder leasing, herunder hire purchase i Danmark, samtidig med at Nordea udbyder forskellige former for tilknyttet finansiel virksomhed....

Teller

Konkurrencerådet fandt, at Teller i perioden 2012 til 2016 misbrugte sin dominerende stilling via en kombination af loyalitetsrabatter og bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med sine største kunder. Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den...

CD Pharmas prissætning af syntocinon

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere lægemiddel Syntocinon til hospitalernes indkøbsfællesskab (Amgros) til 43 kroner per pakke. I foråret 2014 kunne parallelimportøren dog ikke levere, hvorfor Amgros måtte købe...