Grovvarefusion I

Den 7. august 2002 indgik et konsortium med 8 virksomheder i grovvarebranchen en aftale med Korn- og Foderstofkompagniet (KFK) om at overtage KFKs aktiviteter i Danmark om at købe og opssplitte KFK’ aktiviteter mellem disse. Som følge heraf skulle konsortiets opkøb...