Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Sagen vedrørte en fusion mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrørte Dagrofa A/S’ overtagelse af 90 % af aktiekapitalen i KC Storkøb, Korup A/S fra Henning Villadsen Holding A/S med en købsoption på de resterende 10% af...