Ejendomsmæglerkæden BoligOne’s kædekoncept

BoligOne er et internetbaseret markedsføringssamarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige ejendomsmæglere. Oprindelig anmodede kæden selv om Konkurrencerådets godkendelse af dets koncept, herunder et aftalevilkår om at kædens medlemmer er forpligtet til at...

Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks

Ved en gennemgang af en række brancheforeningers vedtægter fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) etiske kodeks indeholdte bestemmelser der var konkurrencebegrænsende. Kodekset indeholdte en bestemmelse, hvorefter den enkelte...

FOF-Landsforeninges vedtægter

Konkurrece- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i FOF-Landsforeningens (FOF) vedtægter om, at der højst måttes oprettes en lokalafdeling pr. kommune, var en markedsopdeling og derfor omfattet af forbuddet i kl § 6. FOF tilkendegav herefter tilsagn om, at...

OK/DK’s pristilkendegivelser

Konkurrencerådet fandt at OK a.m.b.a. og DK Benzin A/S’ indgået forhandleraftaler med underforhandlere, var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Et aftalevilkår heri fastslog at såfremt en forhandler fastsatte en for lav pris på benzin, ville forhandleren...