DONG Naturgas’ overtagelse af Naturgas Sjælland

Sagen vedrørte DONG Naturgas´ overtagelse af Naturgas Sjælland. DONG er et helejet datterselskab under koncernen DONG A/S. Alle aktier i både koncernen DONG og derved også indirekte i DONG ejes af den danske stat. Naturgas Sjælland er et kommunalt ejet...