Nic. Christiansen Holding AS’ overtagelse af Stefan Kaas AS

Sagen vedrører Nic. Christiansen Holding A/S’ overtagelse af Stefan Kaas A/S. Ved transaktionen erhverver Nic. Christiansen Holding A/S via datterselskabet Terminalen A/S samtlige aktiver samt medarbejderforpligtelser i Stefan Kaas A/S. Terminalen A/S er en...

Bankdatas overtagelse af Jyske Bank AS’ it-udviklingsenhed

Sagen vedrører en fusion mellem Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) og Foreningen Bankdata (herefter Bankdata). Fusionen består i, at Bankdata overtager den væsentligste del af enheden for it-udvikling i Jyske Bank. Ved fusionen erhverver Bankdata et antal...

Microsofts tilbud om at købe Navision

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af...