Distributionssamarbejdet GDC A/S

Konkurrencestyrelsen foretog i sagen en konkurrenceretlig vurdering af vedtægterne samt en aktionæroverenskomst for distributionssamarbejdet GDC A/S. Styrelsen vurderede, at vedtægterne og aktionæroverenskomsten ikke var i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11, og...

Mærkebindingsklausul erstattet af anbefaling af mærke(r)

Sagen vedrørte en klage fra Mineralolie Brancheforeningen over at Enmaco Motorer A/S (“Enmaco”) anvendte vilkår om mærkebinding i selskabets service- og vedligeholdelsesaftaler. Styrelsen fandt dog ikke, at der forelå nogen mærkbar konkurrencebegrænsning...