Tele Danmarks Duet-tjeneste

Konkurrencestyrelsen havde i september 1997 tilkendegivet, at en ny teletjeneste, Duet fra Tele Danmark (i dag TDC) var en gevinst for konkurrenceudviklingen på teleområdet. Duet var et nyudviklet produkt, der kombinerede et fastnetabonnement med visse mobilydelser,...