Stiftelse af Rejsekort A/S

Sagen vedrørte stiftelse af Rejsekort A/S. DSB, HUR, Ørestadsselskabet samt fire amtslige trafikselskaber stiftede den 18. august 2003 et joint venture-selskab, Rejsekort A/S, der skulle forestå udvikling og drift af et landsdækkende elektronisk rejsekort. Joint...