Ejendomssalg til Københavns Lufthavne

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Dragør Kommune havde solgt en række erhvervsejendomme til en for lav pris til Københavns Lufthavn. Styrelsen fandt, at prisen var næsten den samme som den offentlige vurdering, og da der ikke var andre sammenlignelige salg i...

Klage over Kulturhuset Pavillonen

Konkurrencestyrelsen fandt, at det ikke var i strid med konkurrencelovens § 11a, at Kulturhuset i Grenaa Kommune drev en cafe. Cafeens regnskab var adskilt fra resten af kulturhusets regnskab og modtog derfor ikke offentlig støtte. Endvidere fandt styrelsen, at lejen...

Klage over Nørre Djurs Kommune

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det var påvist, at Tørvecaféen i Stenvad Mosebrugscenter havde modtaget konkurrenceforvridende støtte fra Nørre Djurs Kommune. Dog indskærpede styrelsen overfor Stenvad Mosebrugscenter, at der skulle udarbejdes særskilte regnskaber...

Klage over Jelling Kommunes støtte til Sandvad Sognegård

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Jelling Kommunes tilskud til Sandvad Sognegård hverken direkte eller indirekte anvendtes til at subsidiere den virksomhed, som forpagteren drev i konkurrence med andre virksomheder, hvorfor der ikke var tale om...