Danish Domistic Rules – Visa

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen PBS Holding A/S, at styrelsen havde besluttet ikke at behandle de anmeldte (lokale regler) for Visa’s betalingskortsystem. Baggrunden herfor var at Visa Internationals regler for udstedelse og indløsning af kort på daværende...

Danish Domistic Rules – Eurocard/MasterCard

Konkurrencestyrelsen har i sagen meddelt PBS Holding A/S, at styrelsen ikke ville behandle de anmeldte (lokale) regler gældende for Eurocard/MasterCard’s betalingskortsystem. Baggrunden herfor var, at Europay International’s regler for udstedelse og indløsning af kort...