Klage over Dansk Sportsdanserforbund afvist

Danselærer Organisationernes Forening (DOF) klagede over, at Dansk Sportsdanserforbund (DS) havde stillet sig i vejen for, at et hold ty-ske dansere deltog i et af DOF arrangeret dan-sestævne i Sakskøbing. Konkurrencestyrelsen afviste klagen under henvisning til, at...