Faste bogpriser ved internethandel

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind over for Bogbranchens Fællesråds håndhævelse af fastprisreglen inden for bogbranchens samhandelsregler, før Konkurrencerådet havde taget stilling til de samlede samhandelsregler. Styrelsen havde på tidspunktet for afgørelsen...