Dansk Journalistforbunds kampskridt

Dansk Journalistforbund havde i sagen varslet konflikt for at sikre overenskomstdækning for freelancejournalister. I overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse af 7/4-1999 – Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet, havde styrelsen afvist at gribe...