Licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK

Sagen vedrørte en licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK. Pajbjergfonden anmodede således om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens §9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen er omfattet af...

If Skadeforsikrings franchiseaftale godkendt

Styrelsen godkendte If Skadeforsikrings franchiseaftale. Aftalen var omfattet af gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis og var dermed undtaget fra forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf lovens § 10.