Dansk Vejmarkerings Konsortium

Virksomhederne LKF Vejmarkering A/S (”LKF”) og Eurostar Danmark A/S (”Eurostar”) indgik 11/3-2014 en konsortieaftale om i fællesskab at byde på, og såfremt de fik tildelt at løse, en af Vejdirektoratets udbudt vejemarkeringsopgave. Udbuddet var et genbudbud af et...

Påbud til leverandører af ortopædiske sko

Konkurrencestyrelsen meddelte 4 leverandører af ortopædiske sko, at omhæve en konsortieaftale, der var i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. Konsortieaftalen betød at Horsens Kommune kun modtog ét fælles tilbud fra de 4 leverandører ved...