Copy-Dan, Kabel-TVs standardvilkår

Konkurrencestyrelsen meddelte Copy-Dan, Kabel-TV, at standard vilkårene for foreningen var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, men opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde...