Danske Malermestres vedtægtsbestemmelse

På baggrund af en klage indgik Konkurrencestyrelsen en dialog med brancheforeningen Danske Malermestre om en vedtægtsbestemmelse, som hindrede medlemmerne i at udføre arbejde ved en byggeplads hvor et andet medlem arbejdede eller havde arbejdet og dette endnu ikke var...