Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S

Ved vurderingen af en roamingaftale som Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S havde indgået med Mobilix A/S, skulle Konkurrencerådet tage stilling til bestemmelsen om eksklusivitet og aftalens længde samt en mindstekøbsklausul. Rådet fandt, at da bestemmelserne var...

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster – havefrø

Konkurrencerådet fandt, at en horisontal aftale mellem tre frøgrossister, ikke kunne gives en ikke-indgrebserkæring efter KL § 9, da den indeholdte bestemmelser om vejledende salgspriser, og var derfor omfattet af KL § 6, stk. 1. Konkurrencerådet lagde til grund, at...

Bladudgivernes Forhandlernævn – Overenskomst

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Bladudgivernes Forhandlernævns (BFN) anmeldte overenskomst med tilhørende forretnignsbetingelser for forhandling af dagblade, ugeblade og magasiner kunne gives en ikke-ingrebserklæring efter KL § 9, da overenskomsten var omfattet af...

Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker

A/S De Forenede Teglværker (DFT), som var salgskontor for 9 selvstændige teglværker, anmeldte sine vedtægter samt samarbejdsaftalerne imellem salgskontoret og teglværkerne. Konkurrencestyrelsen fandt, at det etablerede samarbejde betød en samordning af teglværkernes...