Strukturordningen for sukkerroer

En anmeldt strukturordning mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere, der skulle gøre det muligt for de enkelte sukkerroedyrkere at handle med dyrkningsrettigheder, blev påklaget af en række sukkerroedyrkere, idet ordningen indeholdte en prioteringsrækkefølge for...