Anmeldelse af BRFkredit-aftalekomplekset

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit A/S, EDC-gruppen A/S og EDC-partner A/S, at et anmeldt aftalekompleks var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Bestemmelserne der var omfattet var: 1)...

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmark anmeldte ved brev af 23. juni 1998 sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter om formidling af og garantistillelse for realkreditinstitutlån. Realkreditinstituttet anmodede om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven...