Fritagelsesanmodning for Samkøb K/S I

Ved anmodning fra om en fritagelse fra KL § 6 efter KL § 8, stk. 1, af et opsigelsesvarsel på to år til udløbet af et regnskabsår, meddelte Konkurrencerådet at en sådan fritagelse ikke kunne gives, idet Samkøb havde en stabil medlemskreds, og et længere...