Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt brancheorganisationen Telekommunikationsindustrien (TI) en fritagelse efter konkurrencelovens § 8 for TIs brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale

Konkurrencestyrelsen meddelte Telekommunkationsindustrien, at en brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale, blev tildelt en fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i medfør af KL § 8, stk. 2. Denne fritagelse var en...

Engrospriserne på nummerportering sættes ned

Konkurrencerådet fandt, at en brancheaftale om at eksklusivt brug af et enkelt firma, OCH, til nummerportering samt fastsættelse af prisen for nummerportering var i strid med konkurrencelovens § 6. Dog fandtes aftalen om ekslusiv brug af et enkelt firma velbegrundet i...