Fritagelse af oliebranchens udfasningsplan for MTBE

Konkurrencestyrelsen meddelte en fritagelse efter KL § 8, stk. 1 af en aftale indgået mellem de danske oileselskaber. Aftalen omhandlede en begræsning på salget af okatan 98 benzin, således at det kun kunne ske fra servicestationer af høj standard. Aftalen var en del...

Bornholmerbussens klage over vilkår for billetsamarbejde med DSB

Sagen vedrørte Bornholmerbussens klage over vilkår for billetsamarbejde med DSB. Baggrunden for sagen var en klage fra Bornholmerbussen over BAT’s og DSB’s opsigelse af en samarbejdsaftale om billetudstedelse med virkning fra 1. juli 2000. Bornholmerbussen anførte i...

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Konkurrencerådet meddelte SAS og Cimber Air A/S, at en anmeldt samarbejdsaftale med tilhørende aftale om at Cimber Air deltog i SAS Eurobonusprogrammet kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor var...