Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost (magasinpost I)

I Magasinpostsagen I fandt konkurrencerådet, at Post Danmarks kumulerede rabatter for magasinpost udgjorde et misbrug efter konkurrencelovens § 11 og artikel 102. Pris- og rabatsystemet havde en referenceperiode på ét år og medførte et spænd på op til 24 pct. mellem...