Velfungerende markeder 66 – Konkurrenceeffekter i udbud

Prisen på offentlige opgaver er lavere, jo flere tilbudsgivere, der deltager i udbudsprocesserne. Det er konklusionen fra denne analyse baseret på data fra mere end 2.000 danske udbud for perioden 2015 til 2022. KFST analysen viser, at offentlige ordregivere betaler...

Realkredit- og prioritetslån – Priser og markedsudvikling

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget stille siden 2016, men er væsentligt højere end i slutningen af 00’erne. Egenkapitalforrentningen har været relativt høj de senere år, og realkreditinstitutterne er godt stillet i forhold til at opfylde...

Politisk aftale om Digital Services Act

Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har fredag indgået politisk aftale om “Digital Services Act”, der skal gøre det mere trygt og sikkert at færdes online.