Velfungerende markeder 66 – Konkurrenceeffekter i udbud

Prisen på offentlige opgaver er lavere, jo flere tilbudsgivere, der deltager i udbudsprocesserne. Det er konklusionen fra denne analyse baseret på data fra mere end 2.000 danske udbud for perioden 2015 til 2022. KFST analysen viser, at offentlige ordregivere betaler...

Danske priser har generelt fulgt udlandets

De generelle prisstigninger i Danmark har været på niveau med sammenlignelige lande, mens fødevarepriserne er steget lidt mindre herhjemme i 2022. Det fremgår af en orientering til erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Realkredit- og prioritetslån – Priser og markedsudvikling

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget stille siden 2016, men er væsentligt højere end i slutningen af 00’erne. Egenkapitalforrentningen har været relativt høj de senere år, og realkreditinstitutterne er godt stillet i forhold til at opfylde...