HK Privat

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne, og fagforeningen var ikke...