Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB

Selskaberne Göteborg Energi Gothnet AB og TeliaSonera Sverige AB havde ifølge de svenske konkurrence myndigheder (KKV) “aftalt” at alene Göteborg Energi Gothnet bød på en opgave, mod at TeliaSonera blev underleverandør. I forbindelse hermed lagde KKV til...

Horestas videnbank

Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1....

Alfa Quality Moving AB m.fl. v. Konkurrensverket

De svenske konkurrencemyndigheder (Konkurrensverket) havde i en afgørelse fra 2014 indetificeret en 5 årige konkurrenceklaususl, som ikke accessorisk til en fusionen, samt en per see (objekt) overtrædelse af hvad der svarer til kl § 6. Under reglerne om fusionskontrol...