DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

På anmodning fra DONG Energy A/S valgte Konkurrencerådet at tilbagekalde den tilsagnsløsning, der havde dannet baggrund for fusionen af Elsam og Nesa i 2004. Konkurrencerådet vurderede, at markedet havde ændret karakter, sådan at tilsagnsløsningen ikke længere var...

Undervisningsministeriet opfylder rådets betingelser i TUR-sagen

Konkurrencerådet fandt, at Undervisningsministeriet havde opfyldt betingelserne i rådets afgørelse i sagen om konkurrenceforvridende indirekte støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds forlag ved at gøre materiale tilgængeligt for alle inden for 3 måneder....

Arbejdsmarkedets Feriefond

Beskæftigelsesministeren meddelte Konkurrencerådets som svar på tidligere henstilling, at Beskæftigelsesministeriet havde taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning, og at ministeriet på baggrund af Konkurrencerådets konklusioner og anbefalinger iværksatte en...