Coloplast Danmark

KFST havde åbnet en sag mod virksomheden Coloplast Danmark A/S’ mulige misbrug af en mulig dominerende stilling i form af margin squeeze. Styrlsens foreløbige undersøgelser indikeret, at prisaffærden kunne ekskludere en AEC konkurrent, idet Coloplast var en...

Foreningen Bankdatas udtrædelsesvilkår

Foreningen Bankdata var dannet mhp. at levere total-it løsninger til danske banker og pengeinstitutter. Bankdata var (2023) ejet af Djurslands Bank A/S, Jyske Bank A/S, Kreditbanken A/S, Aktieselskabet Nordfyns Bank, Ringkjøbing Landbo- bank Aktieselskab, Skjern Bank...

Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af selskabet Verdo Tele, og Norlys overtager dermed fibernet i Randers og Hobro. For at opnå godkendelsen har Norlys over for Konkurrencerådet afgivet tilsagn, som skal sikre, at fusionen ikke forringer...