Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren

Forsyningssikkerheden og kvaliteten af drikkevand og spildevand er god de fleste steder i Danmark. Men incitamentet til at fastholde eller øge niveauet kan styrkes. Denne analyse undersøger, hvordan det kan gøres, og hvilke fordele og ulemper, de forskellige metoder...

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen...

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised...