Klage over Gribskov Kommunes prissætning af personlig pleje

På baggrund af en klage over, at Gribskov Kommunes afregningspris var sat for lavt i forhold til omkostninger for praktisk hjælp og pleje til ældre, blev der rettet henvendelse til kommunen, som svarede, at prisen var fastsat på baggrund af et udbud. Styrelsen fandt...