Mødedato: 28-08-2002

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører (Arla sagen)

Resumé

På baggrund af en klage fra 3 mælkeproducenter fandt Konkurrencestyrelsen, at Arla Foods havde misbrugt sin dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, ved at opkræve en afgift på 2% af basisprisen for mælk i 3 år for et andelsbevis af de tre mælkeproducenter. Styrelsen vurderede samtidig, at det var en saglig begrundelse for ikke at optage nye økologiske mælkeproducenter, at Arla Foods havde en overproduktion af økologisk mælk, og derfor ikke fik dækning for øko-tilægget til landmændene. Indbragt for ankenævnet, der tillagde sagen opsættende virkning (delkendelse af 5/11-2002) og herefter underkendte hele afgørelsen (kendelse af . 4/11-2003). De oprindelige klagere indbragte herefter dette for landsretten, der stadfæstede ankenævnets afgørelse.