Mødedato: 28-09-2007

Bødevedtagelse af 28. september 2007 – NN (mobiltelefoner)

Resumé

NN havde som direktør for Jockerprice ApS i perioden 21. juli 2005 til 11. oktober 2005 ladet selskabet indgå konkurrencebegrænsende aftaler med selsakberne Aircom Erhverv og Telemobilia ApS om fragt- og salgspriser, eller deltagaet i en samordnet praksis herom. Sagen blev lukket ved bødeforlæg på DKK 25.000.