Mødedato: 18-12-2002

BRFkredits formidlingsaftaler med mindre pengeinstitutter på privatkundeområdet II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt af en aftale mellem BRFkredit a/s og Skandinaviska Enskilda Banken A/S om formidling af realkreditlån ikke var konkurrencebegrænsende. Aftalen vedrører bankens formidling af realkreditlån til BRFkredit på privatkundeområdet. Se også Rådsmødet den 27. november 2002