Mødedato: 26-05-2005

DHS’ koordinerende adfærd – undersøgelse af dankortgebyret

Resumé

Siden 2005 havde pengeinstitutterne haft adgang til at opkræve gebyr på maksimalt 50 øre af forretningerne, når der anvendeschip-Dankort i den fysiskehandel, jf. betalingsmiddellovens § 14. Forretninger, som blev opkrævet sådanne gebyr kunne endvidere overvælte det på kunderne. Brancheorganisationen Dansk Handel og Service (DHS), der organiseret detailhandling, havde fremsat en række tilkendegivelser om dankortgebyret på 50 øre bl.a. som led i den daværende valgkamp. Efter Konkurrencestyrelsens konkrete vurdering fandtes DHS’ tilkendegivelser ikke at udgøre en vedtagelse, som havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen mærkbart, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3.