Mødedato: 25-09-2002

Etableringen af FAS

Resumé

Transaktionen omfattede et JV mellem Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten om at oprette et JV, FAS (nu InfoMedia Huset A/S), til at drive en nyhedsarkivdatabase og sælge elektronisk presseovervågning på baggrund af moderselskabernes dagblade. FAS vil medføre betydelige fordele ikke kun for ejerne, som vil kunne øge deres omsætning og indtjening, men også for kunderne, ved at sikre bedre adgang til at søge i artikler fra deltagerne. JV ville dog blive indrømmet en eneret til at udnytte redaktionelt stof i elektronisk form fra moder-selskaberne, hvilket kunne afskærme konkurrerende selskaber. Fusionen kunne dog godkendes, mod tilsagn om at eneretten alene ville gælde for 3 år, med visse muligheder for forlængelse. I årene efter gennemførte styrelsen en række opfølgninger på tilsagnene, der i praksis betød, at eneretten kom til at løbe meget længere. I 2013 (26/6-2013) blev tilsagnene endvidere ændret, idet en klager ikke mente, at de blev respekteret.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Opfølgning på tilsagn

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Online søgning i nyhedarkiver. Fysisk og elektronisk presseovervågning