Mødedato: 29-08-2001

Klage over konkurrenceforvridende støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser I

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en sag vedrørende mulig krydssubsidiering i forbindelse med direkte og indirekte støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser. Styrelsen begrundede afvisningen med, at en del af støtten var lovlig i henhold til offentlig regulering, og da støtten var egnet til at påvirke samhandlen, var det Europakommissionen, som var enekompetent til at vurdere støtten. Det sidste forhold blev påklaget til Konkurrenceankenævnet, som hjemviste afgørelsen. Sagen blev herefter genoptaget og ny afgørelse truffet 26-11-2003.